Esilehele

Tüüptingimused

Kehtivad alates 25.05.2018

Bentte.com teenused toob Teieni osaühing Rohekuller OÜ (registrikood 12616479) asukohaga Jalaka 83, Soinaste küla Kambja vald, Tartumaa, tel (+372) 66 44 333 ja e-kiri info@bentte.com.
 1. Hinnakalkulaatori ja tellimisvormi kasutamise juhend
 2. Bentte.com lehel on teil võimalik saada ülikiire prognoos enda veo hinnale ja selleks kuluvale ajale. Selleks peate valima "Telli kuller". 
 3. 1. Esimesel lehel palume teil sisestada lahtrisse "Kust?" paki saatmise lähtekoga (alustage kirjutamist ning valige tekkinud rippmenüüst õige aadress). Teiseks palume samamoodi sisestada lahtrisse "Kuhu?" paki soovitava sihtkoha. Kolmanda valikuna tuleb leida enda pakile kõige sobivam suurus. Tulemuseks pakume teile ajavahemike ja hinda, millal ja mille eest teie paki kohale saame toimetada.
 4. 2. Kui kõik eelmise lehe tulemustest teile sobib, vajutage "Esita tellimus" ja esitage järgmised saatja andmed: ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi, saatja ehk lähtekoha aadress, vajadusel lisainfo aadressi kohta, saatja telefon, e-mail. Vajutage "Edasi".
 5. 3. Kolmandal lehel palume teil sisestada saaja andmed: ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi, saaja ehk sihtkoha aadress, vajadusel lisainfo aadressi kohta, saaja telefon. Vajutage "Edasi".
 6. 4. Kontrollige oma tellimuse info. Valige, kellele (kas era- või äriklient) soovite arvet ning valige sobiv makseviis (pangalink või krediitkaart). Tellimuse esitamiseks ja maksmisega kinnitamiseks peate nõustuma meie kasutajatingimustega. Vajutage "Maksma".
 7. 5. Interneti pangas makse sooritamise järel valige kindlasti pärast makse sooritamist "Tagasi kaupmehe juurde".
 8. 6. Teie tellimus on esitatud ja kuulub täitmisele. Vajadusel võtab Bentte meeskond teiega ühendust.

 9. 1. Üldsätted
 10. 1.1. Käesolevad Tüüptingimused sätestavad Rohekulleri poolt Kliendile osutatava Teenuse tingimused ja korra.
 11. 1.2. Lisaks Tüüptingimustele reguleerivad Pooltevahelisi suhteid Rohekulleri Privaatsuspoliitika, Hinnakiri ja Poolte vahel sõlmitud lepingud (s.h Leping ja/või Raamleping). Vastuolude korral kohaldatakse esmalt Hinnakirja, seejärel lepingut, Tüüptingimusi ning lõpuks Privaatsuspoliitikat.
 12. 1.3. Tingimused on kättesaadavad Veebilehel.
 13. 1.4. Rohekulleril on õigus muuta Tingimusi vastavalt oma parimale äranägemisele. Tingimuste muudatused jõustuvad alates Tingimuste avaldamisest Veebilehel, kui Tingimustes ei ole määratud teisiti.

 14. 2. Mõisted
 15. 2.1. Rohekuller – Rohekuller OÜ, registrikood 12616479, asukoha aadress Jalaka tn 83, Soinaste küla Kambja vald Tartu maakond 61709.
 16. 2.2. Hinnakiri – Rohekulleri poolt kehtestatud loetelu Rohekulleri teenustest, teenuste hindadest ja maksetingimustest.
 17. 2.3. Hoiuaeg – Pakiautomaadis Paki hoidmise aeg kalendripäevades.
 18. 2.4. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Teenust kasutada.
 19. 2.5. Privaatsuspoliitika – kord, mis reguleerib Kliendi andmete töötlemise tingimusi Rohekulleris.
 20. 2.6. Kolmas Isik – iga isik, kes ei ole Pool või Rohekulleri töötaja.
 21. 2.7. Leping – Rohekulleri ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Rohekuller Kliendile Teenust.
 22. 2.8. Pakiautomaat – automatiseeritud iseteeninduslik pakipunkt Paki kättesaamiseks, hoiustamiseks või üleandmiseks. Pakiautomaatide asukohad on toodud Veebilehel.
 23. 2.9. Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese.
 24. 2.10. Pool / Pooled – Ühiselt või eraldi Klient ja/või Rohekuller.
 25. 2.11. Raamleping – juriidilisest isikust Kliendiga sõlmitud leping Rohekulleri teenuste (s.h Teenuse) osutamise kohta.
  1. 2.12. Saadetis – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud saadetav(ad) Pakk/Pakid.
  2. 2.13. Saatja – isik, kes soovib saata Saadetise Saajale.
   2.14. Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb kohale toimetada ja kellel on õigus Saadetist vastu võtta.
  3. 2.15. Kuller – Rohekulleri Saadetiste kullerteenust täitev isik.
  4. 2.16. Sorteerimiskeskus – on Rohekulleri struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste Saadetiste sorteerimine ja jaotamine.
  5. 2.17. Inkasso – võlgnevuse sissenõudmise teenust osutav ettevõte.
 26. 2.18. Teenus – Rohekuleri poolt Kliendile osutatav Saadetise pakiautomaadi- või kullerteenus.
 27. 2.19. Tellimus – Kliendi poolt Rohekullerile esitatud korraldus Teenuse osutamiseks.
 28. 2.20. Tingimused – ühiselt Tüüptingimused, Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted ja Hinnakiri.
 29. 2.21. Tüüptingimused – käesolevad Teenuse tüüptingimused.
 30. 2.22. Veebileht – Rohekulleri poolt hallatav veebileht aadressil www.bentte.com.
 31. 2.23. Iseteenindus – Rohekulleri poolt hallatav veebikeskkond aadressil www.bentte.com.
3. Teenuse sisu
3.1. Rohekuller osutab Kliendile Teenust Kliendiga sõlmitud Lepingu või Raamlepingu alusel.
3.3. Kullerteenus – kuuel päeval nädalas (E-L) toimub Saadetiste kättetoimetamine esitatud Tellimusele järgneval päeval (v.a pühapäev). Saaja saab valida Saadetise kättesaamiseks sobiva ajavahemiku ja tellida kauba tööle või koju. Vastavalt Saaja soovile on võimalus Saadetis suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati. Saajale Saadetise edastamise eest tuleb tasuda vastavalt Saadetise suurusele paki Saatjal. Paki suuruse määramine toimub vastavalt Hinnakirjas toodud paki suurustele.
3.4. Pakiautomaadi teenus – on Kliendile kättesaadav seitsmel päeval nädalas (E-P). Rohekuller kasutab Cleveron ASi Collect.Net'i võrku kuuluvaid pakiautomaate ning toimetab Pakke ka DPD, Itella SmartPosti ja Omniva pakiauotmaatidesse (kasutades DPD, SmartPosti või Omniva teenuseid). Pakiautomaatide asukohad on leitavad veebilehel. Saajat teavitatakse saabunud Saadetisest ja Saadetise asukohast SMS-i teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 (seitse) kalendripäeva. Saajale edastamise eest tuleb tasuda vastavalt Saadetise suurusele. Paki suuruse määramine toimub saadetava Paki kaalu ning kõrgus x laius x sügavus mõõdu järgi. Saadetavate Pakkide mõõtmine toimub Rohekulleri poolt ja saatekulu arvutatakse määratud suuruse järgi.
3.5. Lisateenused:
3.5.1. Kulleri tellimine – Kullerit on võimalik tellida Saadetistele järele lattu või kontorisse.
3.5.2. Laoteenus - Rohekuller pakub oma klientidele ka laoteenuseid alates kaupade vastuvõtmisest ja ladustamisest kuni kaupade komplekteerimise ja üleandmiseni.
 1. 4. Nõuded saadetisele
 2. 4.1. Klient on ainuisikuliselt vastutav Paki vastavuse eest kõikidele Tüüptingimustes ja Raamlepingus sätestatud nõuetele, s.h Paki nõuetekohase pakendamise ja Paki korrektse märgistamise eest.
 3. 4.2.1. Pakk peab olema pakitud selliselt, et oleks tagatud Paki sisu säilimine ja mittekahjustumine hoiustamise ja Paki käitlemise käigus, sh peab Pakk kannatama diagonaalist kukkumist kuni 80 cm kõrguselt;
 4. 4.2.2. Pakki ei tohi saada avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada;
 5. 4.2.3. Vedelike või pulbrite hoiustamiseks mõeldud taara peab olema hermeetiliselt suletud, et vedelikud ei imbuks välja;
 6. 4.2.4. Kergesti purunevate esemete pakkimisel peab kasutama sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms.);
 7. 4.2.5. Pakendil ei tohi olla lahtisi servi ja väljaulatuvaid otsi;
 8. 4.2.6. Pakendi külge ei ole lubatud kinnitada täiendavaid esemeid;
 9. 4.2.7. Pakk ega Paki Pakend ei tohi määrida ega rikkuda teisi Pakke;
 10. 4.2.8. Paki pakend peab vastama Paki sisule, kaalule, kujule, laadile ja transpordiviisile.
 11. 4.3. Pakk ei tohi sisaldada:
 12. 4.3.1. Pakki, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 4.2 toodud tingimustele;
 13. 4.3.2. relvi;
 14. 4.3.3. laskemoona;
 15. 4.3.4. raha, sh käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;
 16. 4.3.5. pisar- ja närvigaasi balloone;
 17. 4.3.6. lõhkevaid ja kergesti süttivaid aineid ning ohtlikke kaupu (muuhulgas ilutulestikku, välgumihkleid, aerosoole, bensiini, lahusteid, tikke);
 18. 4.3.7. mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
 19. 4.3.8. bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;
 20. 4.3.9. narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ja muid segusid;
 21. 4.3.10. happeid ja söövitavaid aineid;
 22. 4.3.11. kiiresti riknevaid toiduaineid;
 23. 4.3.12. elus või surnud loomi, linde, kalu ja putukaid;
 24. 4.3.13. sündsusetuid ja kõlblusvastase sisuga trükiseid ja esemeid;
 25. 4.3.14. mürgiseid taimi;
 26. 4.3.15. meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjale, meditsiinilisi jäätmeid, inim- või loomseid jäänuseid, kehaosi või organeid, täisverd ja verekomponente;
 27. 4.3.16. võltsitud esemeid, ilma õiguslikku aluseta valmistatud ja käideldavaid esemeid;
 28. 4.3.17. isiklik kirjavahetus muude isikute vahel kui Klient või Paki Saaja või nende perekonnaliikmed;
 29. 4.3.18. muid esemeid ja aineid, mille saatmine on keelatud kohaldatavate seaduste alusel.
 30. 4.4. Rohekuller ei vastuta keelatud sisuga Pakkide eest.
 31. 4.5. Paki suurused on:
 32. 4.5.1. Väike, maksimaalsete mõõtudega 5x10x45cm ja kaaluga 5kg;
 33. 4.5.2. Keskmine, maksimaalsete mõõtudega 20x40x60 ja kaaluga 20kg;
 34. 4.5.3. Suur, maksimaalsete mõõtudega 60x40x60 ja kaaluga 30kg;
 35. 4.5.4. Väga suur, maksimaalsete mõõtudega 80x80x60 ja kaaluga 30kg;
 36. 4.5.5. EUR alus, maksimaalsete mõõtudega 160x80x120 ja kaaluga 500kg;
 37. 4.5.6. FIN alus, maksimaalsete mõõtudega 160x120x100 ja kaaluga 1000kg.
 1. 5. Teenuse eest tasumine
 2. 5.1. Klient tasub osutatud Teenuse eest ning maksab muid makseid Rohekullerile Hinnakirja alusel ja kohaselt arvestades Tüüptingimustes ja Raamlepingus (olemasolu korral) sätestatut.
 3. 5.2. Teenuse tasu määratakse Paki suuruse alusel (Tüüptingimuste punkt 4.5).
 4. 5.3. Rohekulleril on õigus piirata Teenuse osutamist, kui Klient hilineb arve kohase tasumisega enam kui 14 kalendripäeva.
 5. 5.4. Kasutatavad makseviisid
 6. 5.4.1. Arvega - Kui Teil ei ole võimalik tasuda kauba eest meie poolt pakutavate pangateenuste kaudu, võimaldame teile tasumise arvega. Arve tasumisel palume mitte unustada märkimast selgitusse arve numbrit. Kui maksja ei ole sama isik, kes tellimuse vormistas, palume ära märkida ka tellija nimi. Valesti sisestatud tellimuse tühistamiseks võtke koheselt meiega ühendust e-posti või telefoni teel.
  5.4.2. Internetipangaga - Maksmine internetipangas käib koostöös Maksekeskusega, mis võimaldab lihtsalt ja turvaliselt maksta oma Intereneti kaudu tehtud ostude eest. Teid suunatakse leheküljele, kus Sa saad valida oma panga ja maksta tellimuse eest Sulle sobiva pangalingi kaudu.
 7. 5.5. Rohekuller väljastab Raamlepingulistele Klientidele Teenuse ja muude maksete arve iga kalendrikuu lõpus jooksval kalendrikuus osutatud Teenuste eest.
 8. 5.6. Kui Klient on arve maksetähtaega ületanud 21-ne (kahekümne ühe) päeva võrra, on Rohekulleril õigus loovutada nõue Inkassosse sissenõudmiseks. Kõik Inkasso teenustasud tasub Klient vastavalt Inkasso hinnakirjale, lisaks tasumata arve summale.
 9. 5.7. Arveldatakse eurodes.
 10. 5.9. Kliendil on õigus teenusest taganeda enne teenuse osutamise alustamist, teatades sellest Rohekulleri infotelefonile või e-mailile. 
 1. 6. Materjaalne vastutus ja kahju hüvitamine
 2. 6.1. Rohekuller vastutab Saadetise kaotsimineku, vähenemise ja kahjustumise eest Saadetise veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti Saadetise kohaletoimetamisega viivitamise eest.
  6.2. Rohekuller ei vastuta juhul, kui Saadetise kaotsimineku, vähenemise, kahjustumise, kohaletoimetamisega viivitamise ja muu sh kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest juhul, kui selle põhjuseks on:
  6.2.1. Kliendi eksimus või lepingutingimuste rikkumine;
  6.2.2. Saadetises oleva kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine, käärimine vms;
  6.2.3. Pakendi puudumine või puudulik pakend;
  6.2.4. Vale või mittetäielik aadress või Saadetise markeering;
  6.2.5. Kohustuse rikkumine või kahju põhjustamine vääramatu jõu tõttu.
  6.3. Saadetise kauba kadumise või vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel:
  6.3.1. Kui kaup on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kauba parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise;
  6.3.2. Klient peab tõendama, et kahjustatud kaubal ei ole jääkväärtust;
  6.3.3. Lisaks kuuluvad hüvitamisele vastavalt CMR konventsioonile kaotsiläinud Saadetise veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud.
  6.4. Kliendil on õigus nõuda hüvitist Saadetise kaotsimineku eest, kui kaupa ei ole üle antud:
  6.4.1. 30-ne (kolmekümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud veotähtaja saabumist;
  6.4.2. 60-ne (kuuekümne) päeva möödudes, kui veotähtaega ei ole kokku lepitud.
  6.5. Rohekuller vastutab Saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud Saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist1.
  6.6. Juhul, kui on tõendatud, et kauba kohaletoimetamise viivitus on tekitanud kahju Kliendile, siis on Rohekuller kohustatud hüvitama kahju summas, mis ei ületa saatekulu summat.
  6.7. Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Rohekuller ei hüvita.
  6.8. Klient on kohustatud hüvitama Rohekullerile tekkinud kahju, mille põhjuseks on:
  6.8.1. Saadetis on puudulikult pakendatud, markeeritud või deklareeritud;
  6.8.2. Rohekuller on kohustatud tasuma tolli- või muid ametlikke makseid või andma tagatisi.
 3. 6.9. Kõik paki kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Rohekullerile kirjalikult või e-posti info@bentte.com teel, hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale Paki väljastamist. E-posti teel Paki kahjustumisest teada andmisel tuleb lisada fotod Paki pakendist ja Paki sisu kahjustusest. Rohekulleril on õigus nõuda kahjustunud Paki esitamist (eelkõige ekspertiisi eesmärgil).
 1. 7. Privaatsuspoliitika
 2. 7.1. Rohekuller järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi. Üldtingimuste lahutamatuks osaks on Rohekulleri Privaatsuspoliitika.
 1. 8. Muud tingimused
 2. 8.1. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust ja CMR Konventsiooni.
 3. 8.2. Poolte eesmärgiks on lahendada Pooltevahelised erimeelsused läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei ole edukad, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Tartu Maakohtusse.